Arhivare fizica

Activitatea de arhivare presupune un proces complex care trebuie efectuat de către persoane și firme autorizate, cu studii și certificări în domeniu, conform legislației în vigoare.

Fiecare companie are un anumit tip și volum de documente, de aceea întotdeauna vă vom oferi în primul rând consultanță în organizarea cât mai eficientă a arhivei pe care o dețineți, astfel încât să puteți să găsiți rapid un document de care aveți nevoie.

Activitatea de arhivare se poate desfășura fie la sediul dumneavoastră, în cazul în care aveți spațiul necesar păstrării unei arhive, dar și la un depozit autorizat. De asemenea, arhiva poate fi realizată atât fizic, cât și electronic.

Toate serviciile noastre sunt adaptate cerințelor dumneavoastră. Vă invităm să vizitați pagina fiecărui serviciu din lista alăturată:

Servicii

Comisia de selecționare, numită prin decizie de către administrator și compusă din președinte, secretar și un număr impar de membri, se întrunește în ședință anual sau ori de câte ori este necesar pentru a analiza fiecare unitate arhivistică în parte stabilindu-i valoarea practică sau istorică. De asemenea, verifică concordanţa datelor din dosar cu datele de […]

Read More…

Inventarierea este operaţiunea ce constă în luarea în evidenţă a documentelor şi unităților arhivistice (u.a.). Unităţile arhivistice constituite, încheiate şi certificate, se grupează pe termene de păstrare, mai întâi dosarele şi apoi registrele, condicile şi alte documente preconstituite. Fiecare dosar este analizat și se face rezumatul pe scurt, se menționează în inventar problemele cele mai […]

Read More…

Legarea unităților arhivistice (u.a.) după încadrarea documentelor se face între coperţi de carton, cu grosimea cotorului de maxim 2,5 cm (coaserea filelor şi a coperţilor se face cu sfoară de cânepă, în aşa manieră încât să nu fie afectate documentele din cadrul dosarului, dar să poată fi citite textele, rezoluţiile, antetele, semnăturile şi orice alte […]

Read More…

Constituirea conţinutului dosarului este operaţiunea prin care se ordonează documentele în dosar în aşa fel încât primul, cu data cea mai veche, să fie deasupra, urmat de celelalte în ordine cronologică. Răspunsurile şi revenirile la aceeaşi problemă, ca şi anexele, trebuie conexate la actele de bază, indiferent de datarea lor. Odată cu ordonarea documentelor din dosar […]

Read More…

Principiul de bază al ordonării îl reprezintă aducerea documentelor la forma iniţială de constituire la creator. În urma studierii fondului se vede care a fost schema de organizare şi in funcţie de aceasta se alege schema de ordonare: a) cronologic – structural – pentru unităţile care au suferit numeroase transformări în decursul activității; b) structural […]

Read More…

Operaţiunea de determinare a apartenenţei la fond are loc numai la unităţile care deţin şi alte fonduri în afară de cel propriu. Fondul poate fi deschis, închis prin desființare fără un continuator, închis prin comasare, divizare, absorbție. Pentru stabilirea apartenenţei documentelor la fond este necesar să se studieze conţinutul şi forma documentelor, elementele de constituire […]

Read More…

Gruparea documentelor în unităţi arhivistice (dosare) se face pe compartimente potrivit problematicii şi termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul arhivistic. Nomenclatorul arhivistic se întocmeşte de către fiecare creator pentru documentele proprii, sub forma unui tabel în care se înscriu, pe compartimente de muncă, categoriile de documente grupate pe probleme şi termene de păstrare: […]

Read More…

Prin continuarea navigarii pe acest website esti de acord cu  politica cookie.