Selecționare documente

Comisia de selecționare, numită prin decizie de către administrator și compusă din președinte, secretar și un număr impar de membri, se întrunește în ședință anual sau ori de câte ori este necesar pentru a analiza fiecare unitate arhivistică în parte stabilindu-i valoarea practică sau istorică. De asemenea, verifică concordanţa datelor din dosar cu datele de pe inventar.

Hotarârea luată se consemnează într-un proces verbal.

Procesul verbal de selecționare, însoțit de inventarele documentelor propuse spre eliminare ca fiind lipsite de valoare, precum și de inventarele documentelor care se păstrează permanent, se înaintează cu adresă spre aprobarea comisiei de selecționare din cadrul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale.

Până la primirea răspunsului în ceea ce priveşte aprobarea selecţionării, documentele nu se mută de la locul lor.

Notă: Surse – Documente de referință

Prin continuarea navigarii pe acest website esti de acord cu  politica cookie.