Distrugere confidentiala


           Eliminarea din arhiva a documentelor al căror termen legal de păstrare a expirat se face de către o comisie compusă din: un președinte, un secretar și un număr impar de membri numiți din rândul specialiștilor proprii. Aceasta comisie se întrunește anual sau ori de cate ori este necesar, pentru a analiza fiecare unitate arhivistică în parte sub conducerea administratorului sau a ordonatorului de credite, după caz. În această situație se întocmește un proces-verbal și se consemnează scăderea documentelor eliminate din Registrul de evidență al arhivei.

Documentele de hârtie și bibliorafturile sunt introduse în utilaje de distrugere prin intermediul unei benzi transportoare, unde sunt tocate, după care sunt balotate.În urma procesului de tocare a documentelor reciclăm deșeurile rezultate și emitem un Certificat de Distrugere.

Transportul documentelor va fi efectuat în condiții de siguranță și securitate în containere și mașini proprii.

După distrugerea securizată, deșeurile de hârtie vor fi predate, în baza Legii 211/2012, către firme autorizate în colectarea și reciclarea acestui tip de deșeu.

Prin continuarea navigarii pe acest website esti de acord cu  politica cookie.